Freitag, 22.2.2019
13 DO’s & DON’Ts Rimini Protokoll

Rimini Protokoll (Begrich/Haug/Karrenbauer)

(Berlin)
DOʼs & DONʼTs FRANKFURT/MAIN – Eine Fahrt nach allen Regeln der Stadt
17 Uhr
Performance
Freitag, 22.2.2019
Freitag, 22.2.2019
LPH2509002 Marlene Monteiro Freitas (Portugal) Bacantes – Prelúdio para uma purga

Marlene Monteiro Freitas

(Portugal/Kap Verde)
Bacantes – Prelúdio para uma purga
20 Uhr, Saal
Tanz