Mai

Di. 23.05.2017
Film

Di. 23.05.2017
19 Uhr
Vortrag

Di. 23.05.2017
19:30 Uhr
Film

Di. 23.05.2017
20 Uhr
Performance* Festivaleröffnung

Di. 23.05.2017
21 Uhr
Performance* Festivaleröffnung

Mi. 24.05.2017
18 Uhr
Vortrag

Mi. 24.05.2017
21 Uhr
Performance

Do. 25.05.2017
12 Uhr
Workshop

Do. 25.05.2017
12 Uhr
Workshop

Do. 25.05.2017
15 Uhr
Workshop

Do. 25.05.2017
17 Uhr
Vortrag

Do. 25.05.2017
18 Uhr
Workshop

Do. 25.05.2017
20 Uhr
Performance

Fr. 26.05.2017
11:30 Uhr
Workshop

Fr. 26.05.2017
12 Uhr
Workshop

Fr. 26.05.2017
15 Uhr
Vortrag

Fr. 26.05.2017
15 Uhr
Workshop

Fr. 26.05.2017
17:30 Uhr
Vortrag

Fr. 26.05.2017
18 Uhr
Workshop

< >

Fr. 26.05.2017
20:30 Uhr
Gespräch

Fr. 26.05.2017
22 Uhr
Konzert

< >

Sa. 27.05.2017
15 Uhr
Diskussion

Sa. 27.05.2017
17:30 Uhr
Workshop

Sa. 27.05.2017
20:30 Uhr
Gespräch

Sa. 27.05.2017
22 Uhr
Konzert

So. 28.05.2017
12 Uhr
Workshop

So. 28.05.2017
15 Uhr
Gespräch

So. 28.05.2017
15 Uhr
Workshop

So. 28.05.2017
18 Uhr
Vortrag

So. 28.05.2017
19:45 Uhr
Film

Mo. 29.05.2017
19:30 Uhr
Performance* Installation

Mi. 31.05.2017
20 Uhr
Performance* Theater

< >

Juni

Do. 01.06.2017
19 Uhr
Showing

< >

Do. 01.06.2017
20 Uhr
Performance* Theater

< >

Fr. 02.06.2017
19 Uhr
Theater* Performance* Gespräch

Fr. 02.06.2017
20 Uhr
Konzert

Di. 06.06.2017
19 Uhr
Theater* Performance

< >

Di. 06.06.2017
20:30 Uhr
Performance* Theater

Mi. 07.06.2017
19 Uhr
Theater* Performance

< >

Mi. 07.06.2017
20:30 Uhr
Performance* Theater

Sa. 10.06.2017
18 Uhr
Theater

Sa. 10.06.2017
21 Uhr
Theater

So. 11.06.2017
15 Uhr
Theater

So. 11.06.2017
18 Uhr
Theater

Mo. 12.06.2017
19 Uhr
Gespräch

< >

Di. 13.06.2017
20 Uhr
Theater* Performance* Choreografie* HTA

Mi. 14.06.2017
18 Uhr
Showing* Choreografie

Mi. 14.06.2017
18 Uhr
Theater* Performance* Choreografie* HTA

Mi. 14.06.2017
21 Uhr
Theater* Performance* Choreografie* HTA

Do. 15.06.2017
16 - 24 Uhr
Tanz

Sa. 17.06.2017
10 - 16 Uhr
Workshop

< >

Sa. 17.06.2017
17 - 1 Uhr
Tanz

So. 18.06.2017
10 - 16 Uhr
Workshop

< >

Mi. 21.06.2017
18 Uhr
Showing

Mi. 21.06.2017
20 Uhr
Performance

< >

Do. 22.06.2017
19 Uhr
Installation* Choreografie

Do. 22.06.2017
20 Uhr
Performance

< >

Fr. 23.06.2017
19 Uhr
Installation* Choreografie

Fr. 23.06.2017
21 Uhr
Performance

< >

Sa. 24.06.2017
10 Uhr
Workshop

Sa. 24.06.2017
18 Uhr
Performance

< >

Sa. 24.06.2017
21 Uhr
Installation* Choreografie

So. 25.06.2017
10 Uhr
Workshop

So. 25.06.2017
11 Uhr
Vortrag

So. 25.06.2017
18 Uhr
Installation* Choreografie

So. 25.06.2017
21 Uhr
Performance

Mo. 26.06.2017
18:30 Uhr
Festivaleröffnung

< >

Mo. 26.06.2017
20 Uhr
Festivaleröffnung* Performance

< >

Di. 27.06.2017
18 Uhr
Performance

< >

Di. 27.06.2017
19:30 Uhr
Szenisches Konzert

< >

Di. 27.06.2017
21 Uhr
Performance

Mi. 28.06.2017
18 Uhr
Theater

< >

Mi. 28.06.2017
20 Uhr
Performance

< >

Mi. 28.06.2017
21 Uhr
Performance

Do. 29.06.2017
18 Uhr
Installation* Theater* Party

Do. 29.06.2017
19 Uhr
Performance

Do. 29.06.2017
20:30 Uhr
Installation* Theater* Party

Do. 29.06.2017
21 Uhr
Performance

Fr. 30.06.2017
10 - 22 Uhr
Vortrag* Diskussion

Fr. 30.06.2017
16 Uhr
Choreografie* Tanz* Showing

< >

Fr. 30.06.2017
19:30 Uhr
Tanz

< >

Fr. 30.06.2017
21 Uhr
Tanz

< >